Datum poslední aktualizace:  1. září 2016

 

 

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SI, PROSÍM, PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, PROTOŽE OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ
SMLUVNÍ PODMÍNKY EAN
Tyto podmínky použití (dále jen Podmínky) jsme se pokusili napsat co nejsrozumitelněji a běžným jazykem. Abyste se v nich lépe orientovali, občas používáme definice. Při prvním použití je definice uvedena zřetelně tučným písmem. Při dalším použití je v těchto Podmínkách uvedena s velkým písmenem (pokud nejde o výrazy typu my, nás, naše, Vy, Vás anebo Vaše). V těchto Podmínkách se vyskytují následující výrazy s uvedenými významy:
Partnerem je kterýkoliv z našich marketingových partnerů, včetně těch, prostřednictvím jejichž stránky jste případně provedli Rezervaci;
Zástupcem oddělení služeb zákazníkům je (i) poskytovatel služeb zákazníkům naší společnosti nebo některého z Členů naší skupiny, (ii) poskytovatel služeb zákazníkům našich partnerů (včetně všech osob pracujících jejich jménem) nebo (iii) jakákoliv osoba poskytující služby zákazníkům jménem naší společnosti nebo Člena naší skupiny;
Rezervace znamená Vaše zarezervování hotelu;
Členem skupiny je subjekt, který přímo či nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků ovládá, nebo je ovládán, nebo je společně ovládán s námi, včetně společností Travelscape LLC (společnost s ručením omezeným státu Nevada) a Vacationspot, SL (společnost registrovaná ve Španělsku);
Rezervace hotelů znamená rezervace ubytování, včetně těch, které jsou součástí balíčků, které my a Členové naší skupiny čas od času nabízíme;
výrazy my, nás, naše se vztahují ke společnosti EAN.com L.P, komanditní společnosti státu Delaware;
výrazy Vy, Vás, Vaše se vztahují ke koncovému zákazníkovi (jednotlivci nebo společnosti), který si prohlíží naše Informace nebo provádí Rezervaci hotelů.
Tyto Podmínky uvádějí podmínky, za jakých můžete:

 • získat přístup k informacím o Rezervacích hotelů (naše Informace), které my nebo Členové naší skupiny poskytujeme svým partnerům a Zástupcům oddělení služeb zákazníkům o Rezervacích hotelů; a informace
 • dokončit Rezervaci.

Než si začnete prohlížet naše Informace a/nebo provedete rezervaci, tyto Podmínky si, prosím, pečlivě přečtěte. Doporučujeme si tyto Podmínky vytisknout pro budoucí použití.
Prohlížením našich Informací a/nebo provedením Rezervace potvrzujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami a se zavazujete je dodržovat. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše Informace používat, kontaktovat naše Zástupce oddělení služeb zákazníkům ani provádět Rezervace.
DALŠÍ PLATNÉ PODMÍNKY
Tyto Podmínky rovněž odkazují na další pravidla a omezení, včetně storno podmínek poskytovatelů Rezervací hotelů (Pravidla), které se mohou na Vaši Rezervaci vztahovat. Pravidla Tato Pravidla Vám budou sdělena před dokončením Rezervace a veškeré Rezervace budou podléhat Pravidlům uvedeným na rezervační stránce. Pravidla si, prosím, pečlivě přečtěte. Pokud provádíte Rezervaci jménem jiných osob je Vaší povinností upozornit takové osoby na tato Pravidla a na to, že jsou povinny je dodržovat.
Vyhrazujeme si právo na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odmítnout přístup k našim Informacím a Rezervacím hotelů, například (mimo jiné) při porušení těchto Podmínek.
ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK
Tyto Podmínky můžeme kdykoliv změnit úpravou těchto stránek a budeme čas od času zveřejňovat online aktualizovanou verzi.
Při každém provádění Rezervace se, prosím, vždy podívejte na tyto webové stránky a všimněte si námi provedených změn, protože ty jsou pro Vás závazné ve všech případech s výjimkou Rezervací provedených před datem poslední úpravy (viz vpravo nahoře). Podmínky platné v době, kdy jste provedli Rezervaci, budou pro takovou rezervaci platit i nadále.
ÚČEL NAŠICH INFORMACÍ
Jediným účelem našich Informací je pomoci Vám při získávání turistických informací, zjišťování dostupnosti Rezervací hotelů, vlastním provádění Rezervací nebo jiné komunikaci s našimi Zástupci oddělení služeb zákazníkům.
Bez našeho písemného svolení nesmíte naše Informace používat k žádnému jinému účelu.
PODMÍNKY REZERVACE
Provedením Rezervace prohlašujete, že:

 • je Vám alespoň 18 let;
 • jste oprávněni uzavřít s námi a s příslušným poskytovatelem Rezervace hotelu závaznou právní smlouvu;
 • Rezervace budete provádět pouze pro sebe nebo pro další osoby, za něž jste oprávněni takové Rezervace provádět (Další osoby);
 • takové Další osoby poučíte o těchto Podmínkách (v aktuálně platném znění) a všech dalších platných podmínkách týkajících se Rezervace;
 • všechny Vámi poskytnuté informace (včetně všech informací poskytnutých jménem Dalších osob) v souvislosti s Rezervací jsou přesné, úplné a aktuální a;
 • budete dodržovat naše níže uvedené zásady správného použití.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ
Při přístupu k našim Informacím se zavazujete, že nebudete:

 • používat naše Informace ke komerčním účelům;
 • provádět žádné spekulativní, nepravdivé či podvodné Rezervace ani Rezervace v očekávání poptávky;
 • pro přístup, monitorování nebo kopírování jakýchkoli našich Informací používat robota, vyhledávacího robota („spidera“), „slídila“ nebo jiný automatizovaný prostředek či manuální proces k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného souhlasu;
 • porušovat omezení pro roboty u našich Informací nebo obcházet jiná opatření použitá pro prevenci nebo omezení přístupu k našim Informacím;
 • provádět jakékoli kroky, které dle našeho uvážení způsobují nebo mohou způsobit nerozumné nebo nepřiměřené zatížení naší infrastruktury;
 • odkazovat na jakoukoli část našich Informací (včetně, mimo jiné, cesty k nákupu některého Cestovního produktu) k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného souhlasu; nebo
 • začleňovat pomocí rámců („frame“), zrcadlení či jinak jakoukoli část našich Informací do jiné webové stránky bez našeho předchozího písemného svolení.

ODKAZY NA TŘETÍ STRANY
Naše Informace mohou obsahovat odkazy na další stránky a zdroje třetích stran. Takové odkazy jsou uvedeny pouze pro Vaši informaci a neznamenají schvalování materiálů obsažených na takových stránkách nebo zdrojích.
Nad obsahem takových stránek nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu. Především neodpovídáme za ochranu osobních údajů nebo další postupy u takových stránek.
PLATBA ZA REZERVACI
Odesláním požadavku na Rezervaci hotelu pověřujete nás nebo některého Člena naší skupiny, abychom pro Vás vyřídili Rezervace hotelů, včetně domluvení platebních podmínek s poskytovatelem ubytovacích služeb.
Kdy platíte za Rezervaci, závisí na tom, zda Rezervaci hotelu máte platit předem (Předplacená rezervace) či nikoliv, což Vám bude sděleno před dokončením Rezervace.
Prosím, všimněte si, že výše daní a poplatků se může mezi těmito dvěma možnostmi placení lišit. V době mezi provedením rezervace a Vaším skutečným využitím Rezervace hotelu se mohou změnit daňové sazby nebo směnné kurzy.
K dispozici mohou být kupóny, na něž se však vždy budou vztahovat samostatné smluvní podmínky. Pokud chcete použít kupón, lze tak učinit pouze u Předplacených rezervací.
Předplacené rezervace („Zaplatit nyní“)
Za Předplacené rezervace platíte v okamžiku provedení Rezervace. Opravňujete nás provést Rezervaci za celkovou cenu rezervace, která zahrnuje sazbu za Rezervaci hotelu, zveřejněnou naším Partnerem, plus další případné poplatky na pokrytí daní, daně, servisní poplatky, případné daně vztahující se k našim službám a další poplatky za rezervaci účtované samostatně naším Partnerem.
Pokud je za Vaši Rezervaci vyžadována platba předem nebo se rozhodnete zaplatit v okamžiku Rezervace, pak my, Člen naší skupiny nebo naši Partneři ihned naúčtujeme celkovou cenu na Vaši kreditní kartu.
Zaplatit později
Pokud platba předem za Rezervaci není vyžadována, můžete se rozhodnout zaplatit až v okamžiku skutečného využití Rezervace hotelu.
Pokud vyberete tuto možnost „zaplatit později“, příslušný poskytovatel Rezervace hotelu od Vás přijme platbu za Rezervaci hotelu v místní měně ve chvíli, kdy Rezervaci hotelu využijete.
Doplňující informace
V případě, že je Vaše platba přijata v okamžiku Rezervace, bude takovou platbu naším jménem nebo jménem Člena naší skupiny přijímat a strhávat z Vaší kreditní karty Člen naší skupiny nebo náš Partner, který takovou platbu přijímá jménem poskytovatele Rezervace hotelu. Některé banky a společnosti vydávající bankovní karty účtují držitelům účtů transakční poplatek, pokud se vydavatel karty a obchodník (jak je definováno jednotlivými společnostmi, např. Visa, MasterCard, American Express) nachází v různých zemích. Případný směnný kurz a jakýkoliv transakční poplatek jsou stanoveny výlučně bankou nebo jiným orgánem zpracovávajícím transakci. Tyto poplatky mohou být účtovány vydavatelem karty na účet držitele karty. Jsou-li vydavatelem karty poplatky účtovány, jsou tyto uvedeny samostatně mimo částku transakce na výpisu z kreditní či debetní karty. To znamená, že částka uvedená na výpisu z kreditní či debetní karty se může lišit od částky uvedené na stránce s vyúčtováním za provedenou rezervaci v našich Informacích. Máte-li jakékoli otázky týkající se těchto poplatků nebo směnného kurzu použitého na Vaši Rezervaci, kontaktujte prosím svou banku.
Někteří poskytovatelé ubytovacích služeb mohou od Vás a/nebo Dalších osob vyžadovat při příjezdu kreditní kartu nebo zálohu v hotovosti pro pokrytí dalších výdajů, které vzniknou během Vašeho pobytu. Taková záloha nemá žádný vztah k platbě, kterou jsme přijali za Vaši Rezervaci.
STORNO NEBO ZMĚNY VAŠÍ REZERVACE
V Pravidlech bude uvedeno příslušné povolené datum storna, do nějž můžete svoji Rezervaci zrušit nebo změnit (Datum storna). V ojedinělých případech nelze některé Rezervace po provedení změnit ani zrušit, což bude uvedeno ve storno podmínkách konkrétního hotelu.
Pokud to povoleno je, můžete svoji Předplacenou rezervaci do Data storna zrušit nebo změnit, bude Vám však účtován příslušný storno poplatek nebo poplatek za změnu podle storno podmínek konkrétního hotelu.
Pokud máte povoleno provést storno nebo změny své Rezervace, ale neučiníte tak před Datem storna, budete povinni zaplatit storno poplatek ve výši platných poplatků za Rezervaci hotelu za noc, daní nebo poplatků na pokrytí daní (podle toho, co platí), servisních poplatků a případných dalších rezervačních poplatků účtovaných samostatně naším Partnerem (Poplatek za storno) bez ohledu na to, zda Rezervaci hotelu využijete.
Pokud se nedostavíte na první noc své Rezervace, ale máte v plánu se ubytovat na následující noci, musíte to sdělit našemu Partnerovi nejpozději k datu první noci Vaší Rezervace. Pokud tak neučiníte, může být Vaše Rezervace zrušena a může vám být účtován Poplatek za storno.
SKUPINOVÉ REZERVACE
Upozorňujeme, že u žádného poskytovatele ubytovacích služeb nemůžeme garantovat rezervaci 8 a více pokojů na stejný termín (Skupinové rezervace). Pokud Skupinovou rezervaci provedete online, můžeme takovou Skupinovou rezervaci zrušit a účtovat Vám případný storno poplatek podle příslušných Pravidel. Pokud jste v souvislosti se svojí Skupinovou rezervací zaplatili nevratnou zálohu, Vaše záloha propadne.
PODVODNÉ REZERVACE
Pokud některá Rezervace (včetně přiřazených platebních karet) vykazuje známky nebo je spojena s podezřením na podvod, zneužití nebo podezřelou aktivitou, můžeme my nebo náš Partner zrušit veškeré Rezervace spojené s Vaším jménem nebo e-mailovou adresou.  Kromě toho můžeme provádět ověření (tj. předběžně schvalovat platby) všech kreditních karet použitých pro platbu za Rezervaci. Pokud jste Vy nebo majitel jakékoli kreditní karty použité k platbě za Rezervaci prováděli jakoukoliv podvodnou aktivitu, vyhrazujeme si právo přijmout potřebné právní kroky, přičemž Vy a/nebo držitel karty můžete nést odpovědnost za ztráty naší společnosti nebo Člena naší skupiny, včetně nákladů a ztrát ze soudního jednání.  Pokud se zrušením Rezervace nesouhlasíte, obraťte se, prosím, na našeho Partnera.
BALÍČKY
Pokud Vám Vaše Rezervace hotelu byla poskytnuta společně s jiným cestovním produktem (např. letenkou) (Balíček), potom za veškeré změny tohoto Balíčku zodpovídá Partner, který Vám balíček poskytl.
DANĚ
S výjimkou případů uvedených níže týkajících se daňových povinností za částku, kterou obdržíme za své služby, neúčtujeme daně, které bychom zasílali příslušným finančním úřadům. Poskytovatelé ubytovacích služeb nám zasílají faktury na určité poplatky včetně případné daně. Poskytovatelé ubytovacích služeb jsou odpovědni za převod příslušných daní příslušným daňovým jurisdikcím. Poplatky na pokrytí daně, které Vám účtujeme v rámci Předplacených hotelových rezervací, představují odhadované daně (např. daň z obratu a za použití, pobytová daň, daň za pokoj, spotřební daň, daň z přidané hodnoty atd.), které poskytovateli ubytovacích služeb platíme my jako náhradu za daně související s pronájmem pokoje. Zdanitelnost a příslušné daňové sazby se v jednotlivých lokalitách liší. Skutečné daňové částky, které zaplatíme poskytovatelům ubytovacích služeb, se mohou lišit od částek poplatků na pokrytí daní v závislosti na sazbách, zdanitelnosti a dalších faktorech platných v době, kdy Rezervaci hotelu skutečně využíváte.
Berete na vědomí, že Vám za úplatu poskytujeme služby při zajištění Rezervace hotelu. Servisní poplatky si ponecháváme jako úhradu za služby poskytnuté při Vaší Rezervaci. Výše našich servisních poplatků se liší v závislosti na hodnotě a typu Rezervace hotelu. Daně za prodej, používání a/nebo místní daně z obsazenosti hotelu jsou účtovány z částek, které si účtujeme za své služby (servisní poplatek / poplatek za vyřízení) v určitých jurisdikcích. Skutečná výše daní u našich služeb se může měnit v závislosti na sazbách platných v době, kdy Rezervaci hotelu skutečně využíváte.
Berete na vědomí, že v některých zemích mohou úřady uložit další daň z prodeje, za použití a/nebo místní daň z obsazenosti hotelu (např. pobytovou taxu), které se platí místně. Za úhradu těchto dodatečných daní nesete výlučnou odpovědnost Vy.
MEZINÁRODNÍ CESTY
Jste odpovědni za splnění veškerých vstupních požadavků cizích zemí a za to, že Vaše cestovní doklady jako pasy a víza (tranzitní, obchodní, turistická a další) jsou v pořádku a že jste splnili všechny ostatní vstupní požadavky stanovené cizí zemí.  
Tím, že nabízíme Rezervace hotelů v určitých mezinárodních destinacích, nezaručujeme, že cestování do takových míst je vhodné nebo zcela bez rizika, a nepřebíráme odpovědnost za škody nebo ztráty, ke kterým může při cestování do těchto destinací dojít. Další podrobnosti Vám doporučujeme si přečíst v pokynech pro cesty do zahraničí platných ve Vaší zemi.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
My i Členové naší skupiny budeme s vynaložením rozumného úsilí své Informace aktualizovat, abychom zajistili jejich přesnost. Naše Informace jsou však zajišťovány poskytovateli našich Rezervací hotelů. Proto:

 • naše Informace mohou být kdykoliv změněny, rozšířeny, upraveny nebo smazány a kdykoliv může dojít k jejich nedostupnosti či změně bez předchozího upozornění a bez zodpovědnosti naší či Člena naší skupiny;
 • zříkáme se veškeré odpovědnosti za chyby nebo jiné nepřesnosti našich Informací (včetně, mimo jiné, cen Rezervací hotelů, fotografií hotelů, seznamů vybavení hotelů a jejich celkových popisů);
 • neposkytujeme žádnou záruku dostupnosti konkrétních Rezervací hotelů;
 • nečiníme žádné prohlášení o vhodnosti našich Informací pro nějaký účel;
 • hodnocení hotelů uvedená v našich Informacích jsou pouze obecným vodítkem a my ani Členové naší skupiny nemůžeme zaručit přesnost takových hodnocení;
 • zařazení nebo nabídka Rezervace hotelu neznamená schválení nebo doporučení takové Rezervace hotelu námi nebo Členy naší skupiny;
 • odmítáme veškeré záruky a předpoklady, že naše Informace a služby nebo veškeré e-maily odeslané od nás nebo od Členů naší skupiny neobsahují žádné viry nebo jiné škodlivé součásti; a
 • všechny naše Informace a služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez jakékoliv záruky.

Výslovně si vyhrazujeme právo opravit veškeré chyby v cenách a/nebo nevyřízených Rezervacích provedených za nesprávnou cenu. V takovém případě, pokud to bude možné, Vám nabídneme možnost ponechat si nevyřízenou Rezervaci za upravenou cenu nebo Rezervaci bez poplatku stornovat.
NAŠE POVINNOSTI VŮČI VÁM
Hotely a další dodavatelé nám poskytující Rezervace hotelů jsou nezávislé smluvní strany a nejsou zástupci či zaměstnanci naší společnosti ani Členů naší skupiny.
My ani naši Členové naší skupiny neneseme odpovědnost za:

 • jednání, chyby, opomenutí, vyjádření, záruky, porušení nebo nedbalost na straně některého Partnera nebo poskytovatelů Rezervací hotelů; nebo
 • za zranění osob, úmrtí, poškození majetku nebo další škody a výdaje z nich vyplývající.

My ani Členové naší skupiny neneseme odpovědnost a nebudeme vracet žádné uhrazené částky v případech:

 • zpoždění;
 • storna,
 • překročení ubytovací kapacity;
 • stávky;
 • vyšší moci; nebo
 • jiných událostí mimo naši přímou kontrolu;

a nemáme odpovědnost za žádné další výdaje, opomenutí, zpoždění, přesměrování nebo jednání jakékoliv vlády nebo úřadu.
V nejvyšší míře povolené platným zákonem my ani Členové naší skupiny v žádném případě neponeseme odpovědnost za přímé, nepřímé, trestající, náhodné, speciální nebo následné škody, ke kterým došlo nebo které jsou v jakékoliv spojitosti s:

 • Vaším přístupem k našim Informacím; nebo
 • zpožděním nebo nemožností přístupu k našim Informacím (včetně, mimo jiné, případných počítačových virů, informací, softwaru, odkazovaných stránek nebo Rezervací),

ať je jejich příčinou nedbalost, smlouva, přečin, objektivní odpovědnost, zákon na ochranu spotřebitelů nebo něco jiného, a to ani v případě, že jsme my nebo Členové naší skupiny byli na možnost takových škod upozorněni.
Pokud navzdory výše uvedenému omezení budeme my nebo Člen naší skupiny nuceni nést odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vyplývající z výše popsaných událostí nebo se k nim nějak vztahující, potom úhrn našich závazků nebo závazků Členů naší skupiny v žádném případě nepřekročí vyšší z následujících částek:

 • rezervační poplatek, který jste nám, Členovi naší skupiny nebo našemu Partnerovi zaplatili v souvislosti s příslušnou Rezervací; nebo
 • částku jednoho sta dolarů (100,00 US$) nebo ekvivalentu v místní měně.

Neodmítáme ani nijak neomezujeme žádnou svoji odpovědnost, kterou nelze odmítnout na základě platného zákona.
Omezení odpovědnosti odráží rozdělení rizik mezi Vás a nás.
Omezení uvedená v tomto oddíle budou platná i tehdy, pokud by jakákoli omezená náprava uvedená v těchto Podmínkách pozbyla svůj základní účel.
Omezení odpovědnosti uvedená v těchto Podmínkách jsou ve prospěch naší společnosti a Členů naší skupiny.
NÁHRADA ŠKODY
Souhlasíte s tím, že budete chránit a odškodníte nás, Členy naší skupiny a jakékoli z našich a jejich představitelů, ředitelů, zaměstnanců a zástupců před a proti jakémukoli nároku, důvodu žaloby, požadavkům, náhradám, ztrátám, škodám, pokutám, penále nebo jiným nákladům nebo výdajům jakéhokoli druhu nebo typu, včetně, mimo jiné, rozumných právních a účetních poplatků, žádaných třetími stranami jako výsledek:

 • Vašeho porušení těchto Podmínek,
 • Vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany nebo
 • Vašeho použití našich Informací.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Naše Informace (včetně, mimo jiné, cen a dostupnosti Rezervací hotelů) jsou vlastnictvím naší společnosti nebo našich dodavatelů a poskytovatelů.
Ačkoliv souhlasíme s tím, abyste naše Informace použili k vytvoření omezeného počtu kopií plánu své cesty a dalších informací souvisejících s Vaší Rezervací, zavazujete se, že jinak nebudete upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, zveřejňovat, licencovat, používat k tvorbě odvozených děl, převádět, prodávat ani přeprodávat žádné informace, software, produkty nebo služby zahrnující Rezervace hotelů a naše Informace a/nebo s nimi související.
AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY
Veškerý obsah našich Informací je ©2016 Expedia, Inc. Všechna práva vyhrazena. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, logo Expedia Affiliate Network, logo Travelnow a logo Hotels.com jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Expedia, Inc. v USA a/nebo dalších zemích. Jiná loga, produkty a názvy společností, které jsou zde uvedeny, mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neneseme odpovědnost za obsah na webových stránkách provozovaných třetími stranami.
Pokud se dozvíte o porušení práv vztahujících se k naší značce, prosím uvědomte nás zasláním e-mailu na adresu hotline@expedia.com. Na této e-mailové adrese se věnujeme pouze zprávám o porušení práv vztahujících se ke značce.
PLATNÝ ZÁKON
Naše Informace jsou zpřístupněny americkým subjektem a tyto Podmínky se řídí zákony státu Washington, USA. Tímto souhlasíte, že v případě jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Podmínek nebo vztahujících se k použití našich Informací bude výhradním soudem a soudním místem soud v King County, Washington, USA. Použití našich Informací není povoleno v jurisdikcích, kde nejsou účinná všechna ustanovení těchto Podmínek.
SPORY
My i Členové naší skupiny jsme odhodláni činit vše ke spokojenosti našich zákazníků, takže máte-li problém nebo spor, pokusíme se je vyřešit. Pokud nebudeme úspěšní, můžete své nároky uplatnit tak, jak je vysvětleno v této části.
Souhlasíte s tím, že nám dáte příležitost vyřešit veškeré spory či nároky jakkoliv související s našimi Informacemi, Rezervacemi, jednáními s našimi Zástupci oddělení služeb zákazníkům, Rezervacemi hotelů nebo jakýmikoliv našimi vyjádřeními (Nároky) tak, že se na nás obrátíte pomocí kontaktních údajů oddělení služeb zákazníkům, které jste obdrželi při Rezervaci. Pokud se nepodaří vyřešit Vaše Nároky do 60 dnů, můžete se vyřešení domáhat prostřednictvím rozhodčího řízení nebo soudního sporu o drobných nárocích, jak je uvedeno níže.
Veškeré Nároky budou vyřešeny závazným rozhodčím řízením, nikoli u soudu, s výjimkou uplatnění jednotlivých Nároků v rámci soudního sporu o drobných nárocích při splnění příslušných požadavků. To zahrnuje veškeré Nároky, které uplatňujete proti nám, našim dceřiným společnostem, poskytovatelům cestovních služeb a jakýmkoliv společnostem nabízejícím naším prostřednictvím produkty a služby (které jsou beneficienty této rozhodčí smlouvy). To také zahrnuje všechny Nároky vzniklé před Vaším přijetím těchto Podmínek bez ohledu na to, zda předchozí verze těchto Podmínek vyžadovaly rozhodčí řízení.
U rozhodčího řízení soudce ani porota a soudní přezkum rozhodčího rozhodnutí není omezen. Rozhodčí řízení však může v jednotlivých případech stanovovat stejné škody a náhrady jako soud (včetně statutárních škod, poplatků právních zástupců a nákladů) a musí se řídit těmito Podmínkami a vynucovat je tak, jak by to udělal soud.
Rozhodčí řízení bude provedeno Americkou rozhodčí asociací AAA (American Arbitration Association) podle jejích pravidel, včetně spotřebitelských pravidel asociace AAA. Pravidla asociace AAA jsou k dispozici na adrese www.adr.org nebo na telefonním čísle 1-800-778-7879. Platba poplatků za podání, administraci a rozhodce se bude řídit pravidly asociace AAA, není-li v této části uvedeno jinak. Pokud Vaše celkové Nároky nepřesahují výši 10 000 USD, nahradíme Vám poplatky za podání zaplacené asociaci AAA a zaplatíme poplatky rozhodci s výjimkou případů, kdy rozhodce shledá Vaše Nároky bezdůvodnými. Můžete zvolit, že rozhodčí řízení proběhne telefonicky, formou písemných podání nebo osobně ve státě, ve kterém žijete, nebo na jiném vzájemně dohodnutém místě.
Chcete-li zahájit rozhodčí proces, musíte odeslat dopis s požadavkem na rozhodčí řízení a vysvětlením svých Nároků na adresu „Expedia Legal: Arbitration Claim Manager“, na Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004. Pokud požádáme o rozhodčí řízení proti Vám, upozorníme Vás s použitím e-mailové adresy nebo fyzické adresy, kterou jste poskytli. Strana vyžadující rozhodčí řízení musí také poskytnout kopii žádosti asociaci AAA na adrese Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 nebo online na webu www.adr.org nebo v libovolné kanceláři asociace AAA.
Veškerá řízení k vyřešení Nároků budou prováděna jednotlivě, a nikoli v rámci skupinové, konsolidované nebo reprezentativní žaloby. Pokud z libovolného důvodu budou Nároky řešeny před soudem, a nikoli v rámci rozhodčího řízení, obě strany se vzdávají práva na porotu. Na tuto smlouvu se vztahuje federální zákon o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act) a federální rozhodčí právo. Rozhodčí rozhodnutí může být potvrzeno libovolným soudem příslušné jurisdikce.
VŠEOBECNĚ
Souhlasíte s tím, že na základě těchto Podmínek nebo Vašeho přístupu k našim Informacím nevzniká mezi Vámi a námi nebo Členy naší skupiny žádný společný podnik, partnerství nebo zaměstnanecký vztah.
Berete na vědomí, že pro účely DPH (daňě z přidané hodnoty) podle Směrnice 2006/112/ES bude každý daňový úřad v jakékoliv relevantní jurisdikci pohlížet na společnosti Travelscape, LLC nebo VacationSpot, SL (nebo jakéhokoliv jiného námi určeného Člena skupiny) jako na dodavatele Rezervací hotelu pro Předplacené rezervace a Balíčky.
Plnění těchto Podmínek z naší strany se řídí platnými zákony a soudními řízeními a nic, co je v těchto Podmínkách obsaženo, neomezuje naše právo být v souladu s požadavky na uplatňování zákona nebo jinými vládními či zákonnými požadavky nebo požadavky týkajícími se Vašeho použití našich Informací nebo informací poskytnutých nebo získaných z naší strany s ohledem na takové použití.
Svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek můžeme převést na jinou organizaci, čímž však Vaše práva a povinnosti podle těchto Podmínek nebudou nijak dotčena. Vy svá práva nebo povinnosti podle těchto Podmínek můžete převést na jinou osobu pouze s naším písemným souhlasem.
V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že veškeré nároky nebo důvody žaloby vyplývající z Vašeho přístupu nebo spojené s Vaším přístupem k našim Informacím či jejich používáním uplatníte ve lhůtě dvou (2) let od data, kdy takový nárok či důvod žaloby vznikl, v opačném případě se tohoto nároku či důvodu žaloby neodvolatelně zříkáte.
V případě, že jakákoli část těchto Podmínek bude považována za neplatnou, nezákonnou či nevymahatelnou, platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení nebudou nijak dotčeny nebo omezeny. Pokud nevyužijeme možnosti vymáhat jakákoli ustanovení těchto Podmínek nebo při jejich vymáhání dojde k prodlení, neznamená to v žádném případě, že se vzdáváme práva na vymáhání těchto či jakýchkoli jiných ustanovení v budoucnosti.
Tyto Podmínky (a všechny další smluvní podmínky zde uvedené) tvoří celou smlouvu mezi Vámi a námi týkající se našich Informací a případných Rezervací a nahrazuje veškeré předchozí nebo souběžné komunikace a návrhy, ať už v elektronické, ústní nebo písemné formě, mezi Vámi a námi týkající se našich Informací a/nebo Rezervací. Tištěná verze těchto Podmínek a jakéhokoli oznámení provedeného elektronicky může být předána do jakéhokoli soudního nebo správního řízení na základě nebo s ohledem na tyto Podmínky ve stejném rozsahu a může být předmětem stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy, které byly původně vygenerované a jsou k dispozici v tištěné podobě.
Fiktivní názvy společností, produktů, osob či postav a/nebo údaje uvedené v našich Informacích nemají představovat žádné skutečné osoby, společnosti, produkty či události.
Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.
NAŠE ÚDAJE
Společnost Travelscape LLC je registrovaným prodejcem cestovních služeb v jednotlivých níže uvedených státech:

 • Kalifornské registrační číslo: 2083930-50
 • Floridské registrační číslo: ST36407
 • Iowské registrační číslo: 677
 • Nevadské registrační číslo: 20020759
 • Washingtonské registrační číslo: 602-617-174

Registrace jako prodejce cestovních služeb ve státě Kalifornie nepředstavuje schválení ze strany státu.
Daňové registrační číslo státu New York:
Daňové registrační číslo prodejce společnosti Travelscape (podnikající pod obchodním názvem Expedia Travel) ve státu New York je 880392667 a registrační číslo společnosti pro pobytovou daň ve městě New York City je 033960.
Další informace získáte kliknutím sem:
Kompetenční osvědčení státu New YorkKompetenční osvědčení města New York
©2016 EXPEDIA, INC. Všechna práva vyhrazena.